[email protected]
 • Accessing Albanian legal solutions easier and providing efficient services to help you achieve success.

Përvojë mbi 10 vjet

Unë quhem Margita Gjonca Kociu, një qytetare Shqiptare dhe Amerikane, lindur në Vlorë, Shqipëri dhe banuese në Chicago, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Licensuar në Shqipëri si nje avokate ku vazhdojë ende të kem zyën time ligjore dhe ku vazhdojë praktikën ligjore. Ajo çfarë e bën të veçantë këtë platformë është eksperienca 20 vjeçare në fushën e drejtësisë, shërbimeve ligjore mbi efektet, pasojat dhe zbatimin e ligjit shqiptar. Kjo eksperiencë vjen si trashëgimi familjare prej nenes sime, Mirela Gjonca, e cila ka thelemuar zyrën e parë ligjore në qytetin e Vlorës në fillim të viteve 2000. nëpërmjet kësaj platforme, duam të asistojmë me ndihmë ligjore të gjithë komunitetin Shqiptaro-Amerikanë të cilët jetojnë e banojnë në Shtetet e Bashkuara te Amerikës, lidhur me të gjitha problematikat të cilat mund të ekzistojnë ligjërish në Shqipëri

Margita GJONCA KOÇIU

SHERBIMET

 • Trashëgimia
 • Trashëgimia ligjore
 • Trashëgimia ligjore
 • Sendet dhe pronisia
 • Regjistrimi i pasurive te paluajtshme
 • Bashkëpronesia
 • Çështje lidhur me martesën
 • Çështje lidhur me fëmijët
 • Birësimi
 • Kujdestaria
 • Kontratë shitje e pasurisë të paluajtshme
 • Kontratë shitje e pasurisë së luajtshme
 • Kontratë dhurimi pasuri e luajshme ose e paluajtshme
 • Kontratat bankare
 • Kontratat martesore
 • Prokurë
 • Detyrimet e qerramarrësit
 • Detyrimet e qerradhënësit
 • Nënqeraja

Rejat

No posts found